Tài liệu hồi phục sức khoẻ sau mổ tim hở

Tài liệu này sẽ cung cấp cho các bạn thông tin cần thiết, những bài tập vận động và những điều cần lưu ý sau phẫu thuật.

Tài liệu này sẽ cung cấp cho các bạn thông tin cần thiết, những bài tập vận động và những điều cần lưu ý sau phẫu thuật mổ tim hở. 

Tài liệu hồi phục sức khỏe sau mổ tim hở

Lượt xem: 569
Tác giả: Quản lý Y học cộng đồng
Nguồn:yhoccongdong.com Sao chép liên kết
Tìm kiếm chúng tôi