Bài tập vận động cột sống cổ

Bài tập cột sống cổ này dành cho người đau cơ cổ do tư thế sai hoặc mất thăng bằng cơ. Phải có ý kiến và sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên viên vật lý trị liệu trước khi tập

Bài tập cột sống cổ này dành cho người đau cơ cổ do tư thế sai hoặc mất thăng bằng cơ. Phải có ý kiến và sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên viên vật lý trị liệu trước khi tập.
Tài liệu hướng dẫn các bài tập vận động cột sống cổ

Lượt xem: 652
Tác giả: Quản lý Y học cộng đồng
Nguồn:yhoccongdong.com Sao chép liên kết
Tìm kiếm chúng tôi