QUÝT

CÂY QUÝT Tên khoa học: Citrus sp. Họ Cam - Rutaceae. 1,Đặc điểm thực vật và phân bố Quýt có nhiều loài. Trong nông nghiệp và thương mại người...
Nội dung đang được cập nhật
Lượt xem: 345
Tác giả: LuuThanhPhong
Nguồn:duoclieu.edu.vn Sao chép liên kết
Bài viết liên quan
Tìm kiếm chúng tôi