CÂY MÙ U

CÂY MÙ U - Semen calophylli Tên khoa học:Calophyllum inophyllum L. họ Măng cụt - Guttiferae (=Clusiaceae)             Dược liệu là hạt cây mù u Đặc điểm thực vật             Cây...
Nội dung đang được cập nhật
Lượt xem: 350
Tác giả: LuuThanhPhong
Nguồn:duoclieu.edu.vn Sao chép liên kết
Bài viết liên quan
Tìm kiếm chúng tôi